Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Lista obserwowanych ogłoszeń dostępna jest tylko dla osób zalogowanych.
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Wróć

syndyk sprzeda działkę niezabudowaną

Skoczów
Zarchiwizowane: 2020-06-08 17:00
4 970 
Ogłoszenie użytkownika
Krzysztof Kubica
Ogłoszenia tego użytkownika
Wyświetleń: 1072

Opis

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w pisemnym konkursie ofert na sprzedaż: • prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej stanowiącej działkę nr 2226 o powierzchni użytkowej 1.056 m2 położonej w Zamarskach gm. Hażlach w rejonie ul. Cieszyńskiej wpisanej do KW nr BB1C/00082741/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie. Sprzedawana działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Cena wywoławcza wynosi 4.970,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt 00/100). Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest zapoznanie się z regulaminem sprzedaży i jego akceptacja oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 497,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek masy upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska SA nr 16 1090 2008 0000 0001 4320 2264 do dnia 25.05.2020 r. (decyduje data uznania rachunku bankowego) z dopiskiem "wadium-przetarg VI GUp 117/19". Konkurs ofert przeprowadzony zostanie zgodnie z regulaminem, który znajduje w siedzibie syndyka i aktach postępowania upadłościowego o sygn. akt VI GUp 117/19 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy. Pisemne oferty w języku polskim należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 27.05.2020 r. w zamkniętej i zapieczętowanej kopercie na adres: Krzysztof Kubica, ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów z dopiskiem na kopercie "oferta na zakup nieruchomości, sygn. akt VI GUp 117/19". O zachowaniu terminu składania ofert decyduje dzień wpływu do Biura Syndyka. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2020 r. o godz. 8.30 w Kancelarii Notarialnej w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 10A przed notariuszem Hubertem Bochenkiem. Z przedmiotem konkursu ofert można zapoznać się bezpośrednio w miejscu położenia nieruchomości. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu sprzedaży, odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny, unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny, niedokonania wyboru oferty nabycia bez podania przyczyny.
Wróć

Ogłoszenia promowane

ox_elektromechanik-w-dziale-utrzymania-ruchu

Elektromechanik w Dziale Utrzymania Ruchu

Bażanowice koło Cieszyna
16-09-2020   12:31
ox_concierge-crystal-mountain-5-wisla

Concierge Crystal Mountain 5* Wisła

Wisła
15-09-2020   11:38
ox_tynkarzy-tynki-agregatem-zatrudnie

TYNKARZY - tynki agregatem - ZATRUDNIĘ

Goleszów
18-09-2020   18:11